tam thong, hop chia phong no

Mô tả: Có đầy củ chứng chỉ chứng nhận CO,CQ
Giá bán: 229,000 VND
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 THáng
Xuất xứ: LGEXT
Ngày đăng: 25-01-2016

Chi tiết sản phẩm