den phong no 100W. 160W. 200W

Mô tả: Có đầy dủ chứng chỉ chứng nhân phòng nổ CO,CQ
Giá bán: 368,000 VND
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ: LGEXT
Ngày đăng: 25-01-2016

Chi tiết sản phẩm